Arcos Pandiello, Humberto, Hospital Docente Ginecobstétrico “Ramón González Coro”., Cuba